Metoda calendarului

Metoda calendarului –  Contraceptivă (Neabortivă)

Abstinenţǎ sexualǎ /metoda Ogino-Knaus ( dupǎ literatura de spedialitate) are la bazǎ modificǎrile organelor genitale din perioada ciclului menstrual. Studiind statistic ciclurile menstruale normale ale unui numǎr mare de femei, în raport cu ovulaţia, deci cu posibilitǎţile de fecundaţie, Ogino şi Knaus au dedus cǎ nu toatǎ perioada dintre menstruaţii este fecundǎ ci numai o perioadǎ destul de scurtǎ, în medie de 8 zile, restul zilelor sunt improprii fecundaţiei.Dificultatea constǎ în determinarea acestei perioade , deoarece nu toate ciclurile sunt egale la femei, ele variind între 23 şi 40 de zile !Eşecul este destul de mare din motive obiective sau subiective.
  • Prima cauzǎ obiectivǎ este fenomenul preovulaţiei când ovulaţia poate surveni în afara zilelor stabilite iar pe de altǎ parte un contact sexual poate duce uneori prin impulsurile nervoase declanşate la o ovulaţie în afara perioadei normale din mijlocul ciclului sau chiar o ovulaţie suplimentarǎ .
  • A doua cauzǎ obiectivǎ este completa neregularitate a ciclului.

 

Lasă un răspuns